10 Nguyên nhân gây nhiễm chéo trong phòng sạch (Phần 2)

Ở bài viết lần trước, Hoàng Vượng có đưa ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây nhiễm chéo trong phòng sạch trong 10 nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây nhiễm chéo còn tồn tại lần lượt là:

1. Lắp đặt không hoàn chỉnh

2. Không tuân thủ về quy trình vệ sinh

3. Không lắp đặt hệ thống xử lý rác thải

4. Các cấp lọc không phù hợp.

5. Không thẩm định quy trình vệ sinh

Ở bài viết này,Hoàng Vượng sẽ tiếp tục giới thiệu 5 nguyên nhân còn lại dây nhiễm chéo trong phòng sạch để bạn có thể hiểu được và tránh những nguyên nhân này để duy trì độ sạch trong phòng sạch. Các nguyên nhân tiếp theo sẽ được liêt kê cụ thể như sau

6. Bố trí khu vực không đúng

Việc bố trí vị trí trong phòng sạch là điều vô cùng quan trọng và được tính toán, thống nhất ngay từ bản thiết kế ban đầu. Việc thay đổi vị trí của máy sản xuất trong phòng sạch cũng phải được tính toán để đảm bảo việc chống nhiếm chéo trong phòng sạch.

7. Phân cấp vùng sạch không đúng.

Thường thì trong phòng sạch tất cả các vùng trong phòng đều theo một tiêu chuẩn Class nào đó. Tuy nhiên, có một số ngành đặc biệt như sản xuất dược phẩm khu vực thí nghiệm thường là khu có vùng sạch cao hơn các vùng khác. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố làm cho việc phân cấp vùng sạch trong phòng sạch không được đúng sẽ là nguyên nhân gây ra tình trạng nhiễm chéo.

8. Lắp chung hệ thống điều hòa không khí

Rất nhiều công ty đã lắp chung hệ thống điều hòa không khí trong khu vực trong phòng sạch và ngoài phòng sạch. Tuy nhiên đó là điều hoàn toàn sai lầm, khi đã lắp đặt phòng sạch thì phải có một hệ thống điều hòa đi riêng và không chung với bất kỳ hệ thống nào khác thì việc đảm bảo độ sạch mới ổn định được. Tránh tình trạng chống nhiễm chéo trong phòng sạch thì việc lắp cho nó riêng một hệ thống điều hòa là vô cùng quan trọng mà bạn cần lưu ý.

9. Đường đi nguyên liệu không đúng

Việc đường đi của nguyên liệu sản xuất được đưa vào khu vực phòng sạch như thế nào đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nhằm tiết kiệm thời gian trong quá trình sản xuất mà đường đi của nguyên liệu có thể bị thay đổi dẫn đến việc nhiễm chéo và không đảm bảo được độ sạch trong phòng sạch. Hãy hướng dẫn và đưa ra quy định rõ ràng cho công nhân viên của bạn để đảm bảo độ sạch trong phòng sạch trong khu vực sản xuất của bạn.

10. Lối đi không đúng.

Giống như đường đi của nguyên liệu sản xuất trong phòng sạch thì lối đi của con người trong phòng sạch cũng sẽ được tính toán kỹ lưỡng như thế. Việc bạn phá vỡ quy trình trong lối đi trong phòng sạch cũng là nguyên nhân gây nhiễm chéo trong phòng sạch. Hãy đưa ra quy định rõ ràng để công nhân bạn không mắc sai lầm trong khi hoạt động trong phòng sạch nhé.

Vấn đề nhiễm chéo khá phức tạp đối với các phòng trong nhà máy dược cũng như phòng mổ trong bệnh viện. Các phòng sạch cho công nghệ cao thì ít hơn rất nhiều do chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm trong một khu lớn.

Thực tế thì các nhà máy dược Việt Nam sản xuất quá nhiều loại thuốc khác nhau trong cùng một phòng nên yêu cầu cấp độ sạch rất cao và vấn đề nhiễm chéo trở nên khó kiểm soát. Việc giải quyết nhiễm chéo là giải quyết 10 vấn đề trên,công thêm việc tạo áp trong phòng.