sứ mệnh

Đối với Hoàng Vượngcó 2 sứ mệnh mà Hoàng Vượng luôn theo đuổi và cam kết thực hiện theo đó là:

1. Cam kết với khách hàng:

–  Đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng các dự án, công trình theo tiêu chuẩn quốc tế.

–  Đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

–  Luôn đạt hoặc sớm hơn tiến độ thi công đã đề ra

–  Giá thành cạnh tranh nhất

2. Cam kết với cán bộ nhân viên công ty:

– Đảm bảo phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân trong công ty.

– Luôn tạo ra được môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết

– Đảm bảo cống hiến của cá nhân được ghi nhận tương xứng.