Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:199

Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1:1999 and ISO 14644-1:2015

Trước hết, ISO14644-1 là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất trong dược phẩm và điện tử về kiểm soát độ sạch không khí tại nơi làm việc của các ngành nghề này. Bản chất của ISO 14644-1 là quy định về độ sạch của không khí theo số lượng các hạt thể hiện dưới dạng nồng độ trong thể tích không khí.

Tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 có những thay đổi gì so với phiên bản cũ ISO 14644-1:1999? Có 5 yếu tố thay đổi giữa tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015 và ISO 14644-1:1999 đó là

–          Tiêu đề thay đổi

–          Bảng phân loại và định nghĩa (u, M)

–          Phụ lục Thông tin A “Cn”

–          Mức độ tin cậy cao (UCL 95%) đánh giá

–          Phụ lục F, Mẫu lấy mẫu tuần tự

Các thay đổi sẽ được biểu hiện dưới bảng sau đây:

Tiêu chí

ISO 14644-1:1999

ISO 14644-1:2015

Ghi chú

Thay đổi tiêu đề Phân loại độ sạch của không khí Phân loại độ sạch không khí theo nồng độ hạt Không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn
Bảng phân loại và định nghĩa (u, M) Nhỏ hơn 0,1 micron được xác định là u, lớn hơn 0,5 micron được định nghĩa là M. Các hạt nhỏ hơn 0,1 micron sẽ không còn tồn tại trong ISO 14644-1. Vấn đề này sẽ được nêu trong ISO 14644-12 (Sự sạch sẽ của không khí bằng các hạt nano) Phân loại có thể được thực hiện đối với các hạt nhỏ hơn (<0,1μm) và các hạt lớn hơn sử dụng mô tả M
Công thức “Cn” Không sử dụng công thức Cn.

 

Không có các lớp thập phân nữa. (4.8 vv) Phụ lục F cho các lớp làm sạch thập kỷ trung bình (3.5, 4.5, 5.5 …)

Không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ thay đổi trong báo cáo
Vị trí mẫu Phương pháp cho các số mẫu Square-root. N = √